Asupara Maki

Asupara Maki
Cena bez DPH
65 Kč

Chřest

SushiSushi > Menu > Hosomaki > Asupara Maki
Loading...

Hosomaki

  • Asupara Maki65 Kč
Loading...

Hosomaki

  • Asupara Maki65 Kč