Sushi Menu/sety

Ume set 9ks

3ks nigiri, 6ks maki

Cena bez DPH 225
ks

Take set 11ks

5ks nigiri, 6ks maki

Cena bez DPH 310
ks

Matsu set 14ks

8ks nigiri, 6ks maki

Cena bez DPH 415
ks
SushiSushi > Menu > Sushi Menu/sety