Sushi Menu/sety

Ume set 9ks

3ks nigiri, 6ks maki

Cena bez DPH 210
ks

Take set 11ks

5ks nigiri, 6ks maki

Cena bez DPH 290
ks

Matsu set 14ks

8ks nigiri, 6ks maki

Cena bez DPH 390
ks
SushiSushi > Menu > Sushi Menu/sety