Uramaki set special 16ks

Uramaki set special 16ks
Cena bez DPH
315 Kč

8ks California sesame, 8ks Salmon fried spice roll

SushiSushi > Menu > Sushi Menu/sety > Uramaki set special 16ks
Loading...

Sushi Menu/sety

  • Uramaki set special 16ks315 Kč
Loading...

Sushi Menu/sety

  • Uramaki set special 16ks315 Kč