Ume set 9ks

Ume set 9ks
Cena bez DPH
225 Kč

3ks nigiri, 6ks maki

SushiSushi > Menu > Sushi Menu/sety > Ume set 9ks
Loading...

Sushi Menu/sety

  • Ume set 9ks225 Kč
Loading...

Sushi Menu/sety

  • Ume set 9ks225 Kč