Saba Maki

Saba Maki
Cena bez DPH
90 Kč

Makrela

SushiSushi > Menu > Hosomaki > Saba Maki
Loading...

Hosomaki

  • Saba Maki90 Kč
Loading...

Hosomaki

  • Saba Maki90 Kč